Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2014

edju
6905 124a 500
Reposted bysputniksweetheartquinnepinggwinsecalecornutuumbjureczkonieobecnosc
edju
6896 0e6c 500
Reposted bybjureczkonieobecnosc
edju
6892 eeed 500
Reposted bybjureczkonieobecnosc
edju
6881 54ee 500
„Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny

tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje inne nawyki i odruchy

tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.

Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać. "

 

F.Dostojewski

Reposted bybjureczkonieobecnosc
edju
6852 770e 500
Reposted bybjureczko bjureczko
2868 f514
Reposted fromdivi divi viaPjotrek Pjotrek

April 25 2014

edju
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923 viascorpix scorpix
edju
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viascorpix scorpix
edju
1234 0623
Reposted fromnoniewiem noniewiem

April 18 2014

edju
4123 c9df
Reposted fromposzum poszum viaczarnefantazje czarnefantazje
7607 3a5a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viascorpix scorpix
edju
1798 2460
Reposted frombebrave bebrave viafridaysister fridaysister

April 17 2014

edju
9278 efdc
Reposted fromehrenGeorge ehrenGeorge viafridaysister fridaysister
edju
1677 f955
Reposted fromretaliate retaliate vianoniewiem noniewiem

April 16 2014

edju
edju
3473 6188 500
jak Tokio pod śniegiem
marznę bez Ciebie.

Marznę bez Ciebie
zamarzam powoli
się kulę
nad ranem tulę Twoją koszulę 
czule
zawijam się w dywan 
Twym zapachem się przykrywam.

April 11 2014

edju
7533 bde1
edju
7518 a8fc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl